Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vad kan jag göra för att inte bli sjuk av kyckling?

Färsk kyckling kommer alltid finnas på marknaden – om inte från Sverige så från andra länder. Även om vi i Sverige nu har mer problem med campylobacter än vi tidigare haft så är nivån lägre än i de flesta andra EU-länder. Frysning minskar mängden bakterier, men tar inte bort dem helt. Det är viktigt att vara noga med hygienen oavsett om kycklingen är färsk eller fryst. För att minska risken:

  • Håll rent på arbetsbänken, använd alltid rena redskap, diska skärbrädor och knivar noga när du skurit rått kött och kyckling. Då förhindrar du smittspridningen.
  • Tvätta händerna och var noga med hygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och efter att du hanterat rått kött och kyckling.
  • Genomstek alltid kycklingen- då dör eventuella bakterier.
  • När du ska skära den tillagade kycklingen så använd rena och diskade redskap, så som knivar och skärbrädor.

Vad orsakar en campylobacterinfektion och hur sprids bakterien?

Campylobacter är den vanligaste orsaken till bakterierelaterad magsjuka i Sverige. Det finns ett flertal olika campylobacterarter. C. jejuni och C. coli är de vanligaste orsakerna till sjukdom hos människa. Förutom hos människor förekommer campylobacter också hos många olika djurarter, till exempel fåglar, grisar, nötkreatur, hundar och katter.

Bakterien utsöndras med avföringen och sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och då framför allt fjäderfä. Eftersom infektionsdosen är låg, behöver bakterien inte tillväxa i livsmedlet för att åstadkomma infektion. Åtgärder som förhindrar kontaminering av andra livsmedel är därför av särskild vikt när det gäller att förebygga spridning av bakterien.

Campylobacter behöver en atmosfär med reducerat syreinnehåll samt en temperatur mellan +30ºC och +45ºC för att kunna växa. Under cirka 28ºC sker ingen större tillväxt av bakterien. Den är känslig för uttorkning (frysning innebär torka för bakterier) och en betydande reduktion av antalet sker vid till exempel fryslagring. En hel del bakterier överlever emellertid. Bakterien överlever inte vanlig matlagningstemperatur.

Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn. En kan dock vara bärare av campylobacter i tre veckor. Det är däremot ovanligt att smittan går från person till person men kan förekomma, då gäller det ofta spädbarn som har diarré.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och en smittspårningspliktig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Du läsa mer om anmälningspliktiga sjukdomar på folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel ska meddelas till miljö- och hälsoenheten och det gör du smidigast via www.matforgiftad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du veta mer om smittoläget för Campylobacter?

Folkhälsomyndigheten visar löpande statiskt om hur smittoläget ser ut med hjälp av de anmälda fallen som inkommer till myndigheten. Här kan du läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuelltartikel publicerad av: Therése Häggquist

2018-01-04