Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbrott av EHEC under hösten kopplas till nötfärs

Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade och en gemensam nämnare för alla sjukdomsfall är att alla har ätit nötfärs.

Sedan utbrottet av ehec (O157), kopplat till nötfärs, avslutades i oktober 2016 har 5 nya fall tillkommit och totalt har nu 25 fall med samma typ av ehec konstaterats. De nya fallen har insjuknat under februari 2017 och alla har blivit smittade i Sverige. Fallen kommer från olika delar av landet.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans för att utreda orsaken till att nya fall tillkommit.

Några råd för att undvika att bli smittad av ehec

Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad och det är extra viktigt för små barn. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna men god hand- och livsmedelshygien minskar risken för att smittas.

Några goda råd:

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare, som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Skölj grönsaker ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker

Aktuelltartikel publicerad av: Therése Häggquist

2018-05-31