Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Undvik fisk med höga halter av dioxin och PCB

Vissa fisksorter innehåller höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Ämnena lagras i din kropp och om du senare i livet är gravid och ammar förs gifterna över till ditt barn. Det kan vara bra att känna till eftersom foster och små barn är de som är mest känsliga för de skadliga effekterna av dioxin och PCB. Barn och ungdomar som växer och utvecklas är känsliga för påverkan av miljögifterna dioxin och PCB. Det gäller både pojkar och flickor. Barn och ungdomar bör inte äta den här fisken oftare än högst 2-3 gånger per år.

Ät inte dessa fiskar oftare än högst 2-3 gånger/år

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB:

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill från Östersjön. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller inte höga halter miljögifter. (Strömming och sill är samma fiskart, skillnaden är att söder om Kalmar kallas den för sill och norr om Kalmar kallas den för strömming.)
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern

Rådet gäller unga kvinnor som någon gång vill ha barn, kvinnor som är gravida eller ammar och barn och ungdomar (pojkar och flickor). Övriga kan äta dessa fiskar upp till en gång i veckan.

Odlad lax kan du äta ofta och nästan all sill i butik!

Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller vildfångad i andra hav än Östersjön. Odlade laxfiskar innehåller förhållandevis låga halter miljöföroreningar, även fast de odlats i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Den mesta sillen som säljs i matbutiker kommer inte från Östersjön. Alla dessa fiskar innehåller lägre halter av miljögifterna och den fisken kan du därför äta ofta. Läs på förpackningen, eller fråga i butiken eller på restaurangen, var sillen eller laxen kommer ifrån.

Varför är dioxin och PCB skadligt för hälsan?

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter. I djurförsök har det visats att höga halter av dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Undersökningar av människor som utsatts för mycket höga halter vid olyckor visar att föroreningarna kan påverka hormon- och fortplantingssystemen.

Varför är det viktigt att unga kvinnor inte äter fisk med miljögifter?

Miljögifter som dioxin och PCB lagras i kroppen under mycket lång tid. När vi äter fisk som innehåller dessa miljögifter lagras ämnena i våra kroppar under lång tid, 10-tals år. När en kvinna är gravid förs miljögifter över till fostret via moderkakan och senare till barnet via bröstmjölken. Foster och små barn är de som är mest känsliga för de skadliga effekterna av dioxin och PCB. Det är därför särskilt viktigt att barn och kvinnor som senare kommer att föda barn får i sig så lite som möjligt av dessa gifter.

Aktuelltartikel publicerad av: Therése Häggquist

2017-06-20