Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kartor och husutsättning

Kartunderlag/nybyggnadskarta till situationsplan:

Kartunderlag i samband med ett bygglovsärende tillhandahålls av oss på Kart/GIS. Kartunderlaget kan vara ett uttag från vår kartdatabas eller en nybyggnadskarta. Kostnaden för nybyggnadskartan baseras på tomtstorlek.

Husutsättning/utstakning fin och grov:

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning, som det ibland kallas, innebär att området där byggnaden kommer att hamna märks ut på marken.

En husutsättning görs ofta i två steg, där första steget är en grovutsättning och som kan följas av en finutsättning

Grovutsättning görs före markarbeten startas. Den tänkta byggnadens hörn markeras med träläkt/stakkäppar och med en mindre noggrannhet än vid finutsättning.

Finutsättning görs efter att markarbetet är klart. Byggnadens liv markeras noggrant på uppspikade profilbräder.

Sökbara kartor:

På samlingssidan för våra kartor hittar du aktuella sökbara kartor över hela kommunens yta. Du kan bland annat hitta kommunens lediga småhustomter, översiktsplan, pågående detaljplaner, söka fastigheter och adresser.

Sidan uppdaterades

2019-08-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jonny Jäwert
Frågor om nybyggnadskartor
0660-265387
Skicka e-post

Maria Hildingsson
Frågor om nybyggnadskartor
0660 - 888 76
Skicka e-post

Lars-Göran Edlund
Frågor om husutsättning och nybyggnadskartor
0660 - 884 33
Skicka e-post

Pia Höglander
Frågor om sökbara kartor
0660-880 55
Skicka e-post