Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vedeldning

Hälso- och miljöproblem

Rökgaserna från en eldstad innehåller flera hälso- och miljöskadliga ämnen, bland annat flyktiga organiska ämnen (VOC), kväveoxider (NOX) och formaldehyd. Ett kännetecken på dessa ämnen är att de är illaluktande, att röken ofta är missfärgad samt irriterande för näsa, ögon och luftvägar. Genom att elda effektivt minskar utsläppen av föroreningar som kan bidra till olägenhet. Vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara känsligare för rökgaser än andra. Visa särskild hänsyn om du har en sådan person i din omgivning.

Att tänka på

  • Vid nyinstallation, köp endast miljögodkänd utrustning.
  • Använd bara torr och finfördelad ved. Veden bör ha torkat i minst ett halvår innan användning.
  • Veden ska helst förvaras inomhus, annars under tak om det är utomhus. Ved som förvaras ute bör tas inomhus cirka en vecka innan den ska eldas.
  • Genom att komplettera din vedpanna med en ackumulatortank, minskar du utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen. Dessutom går det åt mindre ved och du behöver inte elda lika ofta.
  • Tillräckligt med luft och förbränningstemperaturer runt 900-1 000°C är en nödvändighet för en effektiv förbränning och ett bra energiutbyte.

Ibland kommer det klagomål

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta kan bero på att husen ligger tätt och att man eldar på fel sätt. I vissa fall kan det bero på att man eldar hushållsavfall, spånskivor, målat eller impregnerat virke - vilket är förbjudet!

Tänk på att du som eldar ansvarar för att eldningen inte orsakar problem för grannarna. Om grannar störs i sådan omfattning att det kan betecknas som en olägenhet för människors hälsa kan samhällsbyggnadsnämnden förelägga om restriktioner eller förbud mot eldning. Tänk på underhållet av eldstaden, sota regelbundet, kontrollera vindriktning, elda bara torr och ren ved och elda aldrig avfall. Om du själv är störd av grannens vedeldning så kontaktar du först den som eldar och framför dina synpunkter. Om du inte får gehör kan du vända dig till miljö- och hälsoenheten.

Titta på röken

För att se om du eldar rätt kan du titta på röken. Vid varmt väder ska röken nästan vara osynlig och vid kallt väder ska röken vara vitaktig. Är röken svart, gråsvart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle. Öka då lufttillförseln. Om pannan saknar ackumulatortank är detta antagligen inte möjligt utan att pannan kokar. Om väderleken är sådan att röken slår ner på grannens tomt, undvik då att elda.

Plan- och bygglagen

Enligt plan och bygglagen (PBL) ska du göra en anmälan till kommunen när du ska installera eller ändra en befintlig eldstad eller rökkanal. Det är byggenheten som handlägger din anmälan.

Du kan höra av dig till kommunen om du har frågor och funderingar. För klagomålsärenden, kontakta miljö- och hälsoenheten. För anmälningsärenden, kontakta byggenheten. Kommunens kontaktcenter når du på numret 0660-880 00.

Sidan uppdaterades

2019-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Telefontid
mån 15:00 - 16:30
tis - fre 10:00 - 11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström

Miljöinspektör