Du är här:

Allmänt om legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem. Bakterierna lever i vatten som är mellan 0 - 50°C och kan växa till vid 20°-45°C. Vid temperaturer över 60°C dör bakterien efter några minuter och över 70°C efter några sekunder. Låg vattenomsättning, syrerikt vatten och lämplig temperatur medför ökad risk för tillväxt av legionella.

Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka som yttrar sig som en allvarlig lunginflammation och pontiacfeber (ovanlig) som yttrar sig i form av influensaliknande symptom. Smittrisken är störst i duschar, vattenspridare, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildning av vattenaerosoler (små luftburna vattendroppar) som man andas ner i lungorna. Att dricka vattnet bedöms inte vara farligt.

De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte. Vilka som utvecklar legionärssjuka beror främst på mängden bakterier och på individens immunförsvar. Oftast är det människor med nedsatt motståndskraft på grund av rökning, ålder, sjukdom eller vissa medicinska behandlingar som blir svårast utsatta av sjukdomen. Antalet rapporterade sjukdomsfall i Sverige är 100 – 150 per år varav cirka hälften smittas utomlands.

Vad kan man göra för att förhindra legionella?

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är det viktigt att du känner till hur du förhindrar tillväxt av legionellabakterier i vattenledningarna. Om delar av en byggnad står tom eller är stängd en längre tid, t.ex. om du har fritidshus som varit stängt under vintern, är det viktigt att tappställena (kranar, dusch, högtryckstvätt m.m.) spolas innan de börjar användas. Spola på ett sätt så att inte små luftburna vattendroppar bildas. Det är också viktigt att varmvattnet är tillräckligt varmt. Varmvattentemperaturen bör vara minst 50°C vid tappstället och minst 60°C i varmvattenberedaren. Dessutom bör kallvattnet vara kallare än 18°C. Du bör regelbundet kontrollera temperaturen på både varm- och kallvattnet.

En bra förebyggande åtgärd är att se över fastighetens vattensystem och ta bort eventuella blindledningar.

Om du bygger nytt, bygg systemet så enkelt och lättskött som möjligt och se till att det finns tydliga driftsinstruktioner. Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar för tappvarmvatten.

Sidan uppdaterades

2019-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00

Epost
Skicka e-post

Telefontid
mån 15:00 - 16:30
tis - fre 10:00 - 11:30

Anders Lundström

Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström
Miljöinspektör