Du är här:

Rökfri skolgård

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Förbudet mot rökning på skolgården finns för att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning som är en stor orsak till ohälsa och förtidig död.

Rökförbudet på skolgården gäller:

  • För alla som vistas på skolgården (exempelvis elever, personal, föräldrar, byggnadsarbetare etc.)
  • Både dag- och kvällstid

Örnsköldsviks kommuns mål är bland annat att minska andelen barn och ungdomar som använder tobak, alkohol och narkotika, öka andelen drogfria miljöer och ge barn och unga förutsättningar till att lyckas i skolan.

Miljö- och hälsoenhetens arbete

Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen har ett tillsynsansvar när det gäller rökfria skolgårdar. Det är tobaks- och alkoholhandläggare samt miljöinspektörer på miljö- och hälsoenheten som arbetar med denna tillsyn. Tillsyn av rökfria skolgårdar sker löpande.

Miljö– och hälsoenheten arbetar även med tillsyn över handel med tobak för att bland annat kontrollera att de som säljer tobak inte säljer till barn och ungdomar under 18 år.

Sidan uppdaterades

2020-04-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Alkohol- och tobakshandläggare

Anna-Karin Hedman
Alkohol- och tobakshandläggare

Malin Strandberg
Miljöinspektör

Susanna Vainio
Miljöinspektör

Greta Lindström
Miljöinspektör

Birgitta Edin-Westman
Samordnare drog- och brottsprevention
Skicka e-post