Du är här:

Temperatur inomhus

Till en god boendemiljö hör en lagom temperatur inomhus. De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Det får inte vara kallare än 18 grader inomhus i en bostad och inte varmare än 28 grader.

Golvtemperaturen får inte vara lägre än 16 grader. Vid extrema köldknäppar eller värmeböljor kan dock undantag göras.

På förskolor och där äldre eller rörelsehindrade personer vistas bör det inte vara kallare än 20 grader.

Är du missnöjd med temperatur eller drag?

Om du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst under längre tid upplever att inomhustemperaturen i bostaden är för låg eller för hög bör du i första hand kontakta din fastighetsägare.

Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen vid Örnsköldsviks kommun för att få hjälp och information.

Dragig miljö gör att det känns kallt

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer.

Drag kan göra att temperaturen känns lägre än vad termometern visar. Drag uppkommer oftast genom att kall luft kommer in genom friskluftsventiler eller otätheter i fönster och dörrar eller kanske genom en otät yttervägg. Det kan också kännas kallt om man sitter nära en kall yta.

Lufthastigheten i ett rum vid normal rumstemperatur bör inte överstiga 0,15 meter per sekund. Tänk på att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra elementen att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Torr eller fuktig luft

Den relativa fuktigheten kan också påverka vår uppfattning om hur varmt det är i vår bostad. Vid normala inomhustemperaturer bör den relativa fuktigheten ligga mellan 25-50 procent.

Om inomhusluften känns för torr, kan det ofta bero på att det är för varmt. Det kan också bero på att luften innehåller mycket damm eller andra föroreningar. Ett tips kan vara att sänka inomhustemperaturen någon grad för att se om besvären försvinner. Det är givetvis även viktigt att bostadens ventilationssystem fungerar som den ska.

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660 - 888 12 
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör
0660-888 73
Skicka e-post