Du är här:

Fukt och mikroorganismer i hus

Fukt i bostäder är en hälsorisk. Med bra ventilation minskar riskerna. Fukt är en av de viktigaste förutsättningarna för onormal tillväxt av mikroorganismer som mögel, bakterier och kvalster.

Hur påverkas vi av fukt i våra bostäder?

Det är vanligt att de som vistas i fuktiga hus rapporterar irritation av hud och slemhinnor i luftvägar och ögon, hosta eller en känsla av andnöd. Det finns dock inte några klarlagda samband mellan hälsoeffekter och exponering för mikroorganismer.

Det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn kan vara speciellt känsliga.

 

Vad gör jag vid en fuktskada?

Äger du din bostad vänder du dig till en fuktkonsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan.

Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Sidan uppdaterades

2017-11-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660 - 888 12 
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör
0660-888 73
Skicka e-post

Mer information