Du är här:

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmäl om det finns risk för blodsmitta
Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som penetrerar huden. Skälet är att den behandling du erbjuder innebär en risk för blodsmitta. 

Exempel på anmälningspliktig verksamhet:

  • Piercing
  • Tatuering
  • Fotvård
  • Kroppsmodifiering (skönhetsoperation, ärrbildning, brännmärkning och klyvning av tunga)
  • Akupunktur

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas ändå av socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Miljö- och hälsoenheten har tillsynsansvar även över verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga:

  • Frisörer
  • Hudvård (som inte är stickande/skärande)
  • Massage
  • Nagelbyggnad

Är du osäker om du ska göra en anmälan eller ej, kontakta miljö- och hälsoenheten.

Sidan uppdaterades

2018-11-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660-888 12
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör
0660-888 73
Skicka e-post