Du är här:

Död fisk på stranden

Vissa somrar har stora mängder av död spigg påträffats på stränderna och i olika havsvikar. Det är inte ovanligt och har ofta naturliga orsaker. Det kan t ex bero på syrebrist i grunda vattenområden. Det kan också bero på att spiggen är försvagad efter leken och därför är mer mottaglig för svamp- och parasitangrepp.

En del spigg har varit smittade med parasiten Schistocephalus som är en vit bandmask. Bandmaskens slutvärd är fåglar som äter spiggarna. Den kan också hittas i andra fiskarter, men då beror det på att de har ätit spigg.

Hos spiggen finns bandmasken i bukhålan och kan tränga undan andra organ och tränga ut från analöppningen. Bandmasken drabbar inte fiskar som lax, öring och aborre på samma sätt. Masken är heller inte farlig för människan.

Sidan uppdaterades

2019-02-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anders Forsberg
Biolog