Du är här:

Algblomning

Algblomning är ett fenomen som beror på en större ansamling av mikroskopiskt små alger eller bakterier. Vattnet ser ofta grumligt eller färgat på grund av den stora mängden alger och ibland kan man även se tydliga ansamlingar på vattenytan.

Starkt solljus och lugnt väder är idealiska förhållanden för algblomning och därmed faller det sig naturligt att den största delen av algblomingar sker under sommarmånaderna. Om vattnet är täckt av en hinna eller klumpar är det troligt att det finns alger i vattnet och vattnet kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Allt vatten som är grumligt är dock inte algblomning. Till exempel kan ansamling av pollen i vattnet likna algblomning.

Vissa arter av alger kan producera gifter som kan innebära hälsorisker för både människor och djur. Giftigheten varierar dock mycket mellan olika arter och även till viss del inom samma art.


Råd vid algblomning

Ha respekt för algblomingar då det är svårt att veta om det finns giftiga alger i vattnet. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning och det är även säkrast att inte bada i en period efter att algblomningen försvunnit. Har du badat i vatten som du tror kan ha varit påverkad av algblomning bör du duscha och tvåla in hela kroppen och skölj noga med rent vatten. Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.

Håll koll på barn och husdjur som befinner sig i närhet av vatten som är påverkat vid algblomning. Det är mycket viktigt att de inte får i sig vatten som är påverkat av algblomning. Små barn är mer känsliga för alggifter än vuxna och även hundar och katter är extra känsliga.

 

Söka vård

Sök sjukvårdshjälp om du visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. Symptomen uppträder vanligtvis efter några timmar efter kontakt med vattnet.

Vanliga symptom är hudutslag, klåda, ögonbesvär, huvudvärk, magsjuka med illamående, kräkningar och diarré. Om du fått i dig större mängder gift från algerna kan du få algförgiftning med symptom som feber, muskelsvaghet samt påverkan på lever och njurar.

Om du misstänker algförgiftning bör du direkt söka vård. Du kan ringa giftinformationscentralen (08-33 12 31), sjukvårdsrådgivningen (1177) eller söka vård direkt på vårdcentral.

Vid akuta fall når du giftinformationscentralen via 112 och begär giftinformation


Förebygga algförgiftning

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten som är påverkat av algblomning. Du bör kunna se botten på 0,5-1 meters djup. Om du ändå badat i vatten med stora mängder alger, skölj och tvätta kroppen noggrant och skölj ögonen med rent vatten om ögonirritation uppstår.

Har du svalt en större mängd av vatten innehållande vatten med alger och har symptom bör du kontakta sjukvården. Om djur får symptom bör veterinär kontaktas.
Barn och djur är högriskgrupper så de bör inte lämnas obevakade på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Använd inte vatten från algblomningsområden till dricksvatten eller för matlagning. Giftet från algerna försvinner inte vid kokning.

Om du upptäcker kraftig algblomning

Kontakta i första hand Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) om du upptäcker kraftig algblomning i havsregionen (länk till höger). Förekommer kraftig algblomning i en insjö så ta kontakt med handläggare på miljö- och hälsoskyddsenheten.

På Havs- och Vattenmyndigheten finns en karta över de större badplatser i kommunen och badvattnets kvalitet.

Livsmedelsverkets kartläggning av algblomning

Livsmedelsverket driver just nu ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav. Syftet är i första hand att få en helhetsbild över vilka giftiga blomningar av alger (cyanobakterier) som finns i våra vattentäkter.

Om du ser en algblomning i Östersjön, inkl. Bottenviken, eller i en insjö, skicka då gärna in en bild till Livsmedelsverket. Skicka bilden till 070-311 77 30 eller via e-post till algblomning@slv.se. Berätta var bilden är tagen och när. Ett urval av de som skickar in bilder kommer även att kontaktas med en förfrågan om att ta ett vattenprov. Läs mer på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2018-07-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
0660-887 28
Skicka e-post

Marie Grundström
Miljöinspektör
0660 - 887 22
Skicka e-post