Du är här:

Algblomning

Algblomning är ett fenomen som beror på en större ansamling av mikroskopiskt små alger eller bakterier. Vattnet ser ofta grumligt eller färgat på grund av den stora mängden alger och ibland kan man även se tydliga ansamlingar på vattenytan.

Starkt solljus och lugnt väder är idealiska förhållanden för algblomning och därmed faller det sig naturligt att den största delen av algblomingar sker under sommarmånaderna. Om vattnet är täckt av en hinna eller klumpar är det troligt att det finns alger i vattnet och vattnet kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Allt vatten som är grumligt är dock inte algblomning. Till exempel kan ansamling av pollen i vattnet likna algblomning.

Vissa arter av alger kan producera gifter som kan innebära hälsorisker för både människor och djur. Giftigheten varierar dock mycket mellan olika arter och även till viss del inom samma art.


Råd vid algblomning

Ha respekt för algblomingar då det är svårt att veta om det finns giftiga alger i vattnet. Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning och det är även säkrast att inte bada i en period efter att algblomningen försvunnit. Har du badat i vatten som du tror kan ha varit påverkad av algblomning bör du duscha och tvåla in hela kroppen och skölj noga med rent vatten. Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.

Håll koll på barn och husdjur som befinner sig i närhet av vatten som är påverkat vid algblomning. Det är mycket viktigt att de inte får i sig vatten som är påverkat av algblomning. Små barn är mer känsliga för alggifter än vuxna och även hundar och katter är extra känsliga.


Söka vård

Sök sjukvårdshjälp om du visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten. Symptomen uppträder vanligtvis efter några timmar efter kontakt med vattnet.

Vanliga symptom är hudutslag, klåda, ögonbesvär, huvudvärk, magsjuka med illamående, kräkningar och diarré. Om du fått i dig större mängder gift från algerna kan du få algförgiftning med symptom som feber, muskelsvaghet samt påverkan på lever och njurar.

Om du misstänker algförgiftning bör du direkt söka vård. Du kan ringa giftinformationscentralen (08-33 12 31), sjukvårdsrådgivningen (1177) eller söka vård direkt på vårdcentral.

Vid akuta fall når du giftinformationscentralen via 112 och begär giftinformation


Förebygga algförgiftning

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten som är påverkat av algblomning. Du bör kunna se botten på 0,5-1 meters djup. Om du ändå badat i vatten med stora mängder alger, skölj och tvätta kroppen noggrant och skölj ögonen med rent vatten om ögonirritation uppstår.

Har du svalt en större mängd av vatten innehållande vatten med alger och har symptom bör du kontakta sjukvården. Om djur får symptom bör veterinär kontaktas.
Barn och djur är högriskgrupper så de bör inte lämnas obevakade på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Använd inte vatten från algblomningsområden till dricksvatten eller för matlagning. Giftet från algerna försvinner inte vid kokning.

Om du upptäcker kraftig algblomning

Kontakta i första hand Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) om du upptäcker kraftig algblomning i havsregionen (länk till höger). Förekommer kraftig algblomning i en insjö så ta kontakt med handläggare på miljö- och hälsoskyddsenheten.

På Havs- och Vattenmyndigheten finns en karta över de större badplatser i kommunen och badvattnets kvalitet.

 

Sidan uppdaterades

2019-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00

Epost
Skicka e-post

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström
Miljöinspektör