Du är här:

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den miljö de vistas i. Samhällsbyggnadsnämnen ansvarar för att utföra tillsyn över hälsoskyddet i Örnsköldsviks kommun. Tillsynens mål är att upptäcka, förebygga och kräva åtgärder vid hälsorisker i miljön. Några områden som ingår under hälsoskydd är buller, radon, inomhusluft, badanläggningar, akupunktur, tatuerare med flera.

Verksamheter ska även bedrivs på ett sådant sätt att det inte uppstår skada på miljön.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig: