Gränser

Är du osäker på var din fastighetsgräns går så finns det olika sätt vi kan hjälpa dig på.

Ett första steg kan vara att beställa en kartkopia från förrättningsakten då fastigheten bildades. Ofta kan det vara tillräckligt för att skapa klarhet i gränsförhållandena. Kartan visar var gränsrören ska finnas och ofta även mått mellan rören.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp med att lokalisera gränsmarkeringarna eller är gränsmarkeringarna borta kan du beställa en gränsutvisning. Vi hjälper dig då att söka och markerar gränserna med träläkt. Observera att dessa inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i flera fall.

Särskild gränsutmärkning

För att sätta ut nya gränsrör med rättsverkan kan ni ansöka om särskild gränsutmärkning. Detta är en förrättningsåtgärd men innebär inga ändringar i fastighetsindelningen.

Särskild gränsutmärktning kan bara göras där det är helt uppenbart vilket som är gränspunktens riktiga läge. Om det finns några som helst oklarheter måste man istället göra en fastighetsbestämning.

Fastighetsbestämning

Genom fastighetsbestämning får man ett rättsligt avgörande av var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Sidan uppdaterades

2020-06-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Linnéa Sjökvist
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post

Under semesterperioden, veckorna 27-33 har kontoret lägre bemanning och det kan innebära att ditt ärende har något längre handläggningstid. Söker ni någon speciell handläggare vänligen ring kontaktcenter tel: 0660-88000 eller skicka e-post till klm@ornskoldsvik.se.