Du är här:

Fastighetsinformation och lantmäteriarkiv

Fastighetsinformation

Fastighetsregistret innehåller en mängd uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Lantmäterimyndigheten kan svara på många frågor, så som:

  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur stor är min fastighet?
  • Berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • Har jag något servitut?
  • Vad innebär mitt servitut?

Fastighetsregistret består även av en registerkarta som redovisar fastighetsinformation m.m. Kontakta oss för information eller kopior! Det är viktigt att veta att registerkartan bara ger en grov översikt.

Om du söker information om din egen fastighet kan du använda tjänsten "Min fastighet" (kräver e-legitimation)

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. Idag är alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet. Om du söker förättningshandlingar före 1928 hittar du dem via länken Historiska kartor.

Sidan uppdaterades

2020-06-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Linnéa Sjökvist
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post

Under semesterperioden, veckorna 27-33 har kontoret lägre bemanning och det kan innebära att ditt ärende har något längre handläggningstid. Söker ni någon speciell handläggare vänligen ring kontaktcenter tel: 0660-88000 eller skicka e-post till klm@ornskoldsvik.se.