Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten.

Den kommunala lantmäterimyndigheten

Den kommunala lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig om du till exempel vill föra över en bit mark till din fastighet eller om du vill stycka av ett område för att sälja eller ge bort.

Vi kan hjälpa dig bilda servitut eller ordna förvaltningen för till exempel en gemensam väg, båtplatser eller ett gemensamt garage. Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.

Vi kan även svara på olika frågor rörande fastigheter. Om du till exempel vill veta var dina gränsrör finns eller om din fastighet belastas av servitut eller inte så kan du kontakta oss. Vi kan ta fram kopior ur förrättningsakter.

Kommunalt och statligt lantmäteri

Kommunala lantmäterimyndigheter finns i 39 av landets kommuner, varav Örnsköldsvik är en. I övriga kommuner är lantmäterimyndigheten statlig.

Sidan uppdaterades

2021-03-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Linnéa Sjökvist
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post