Installera värmepump

Värmepumpar är bra för miljön då förbrukningen av olja och el minskar och ger även lägre uppvärmningskostnader.

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra risk för viss negativ effekt på miljön i form av påverkan på grundvattnet, därför krävs att du gör en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska ha inkommit senast sex (6) veckor innan arbetet påbörjas. Mer information om anmälan finns härPDF. Luftvärmepumpar kräver ingen anmälan, men tänk på att ljudet från värmepumpen inte får bli en olägenhet för dina grannar.

Vid korsning av kommunalt vatten och avlopp
Om du ska korsa en kommunal vatten- eller avloppsledning gäller särskilda försiktighetsmått. För mer detaljer se information från MIVA.PDF

Avgift enligt taxa

Avgift för handläggning (prövning) av ärendet kommer att debiteras sökanden utifrån den taxa kommunfullmäktige fastställt.

Här kan du ta del av aktuella avgifterPDF

Sidan uppdaterades

2020-09-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00

Telefontider
Måndag kl. 15:00-16:30
Tisdag-Fredag kl. 10:00-11:30

Epost
Skicka e-post

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström

Miljöinspektör

Lena Hörnlund
Miljöinspektör