Installera värmepump

Värmepumpar är bra för miljön då förbrukningen av olja och el minskar och ger även lägre uppvärmningskostnader.

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra risk för viss negativ effekt på miljön i form av påverkan på grundvattnet, därför krävs att du gör en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska ha inkommit senast sex (6) veckor innan arbetet påbörjas. Mer information om anmälan finns härPDF. Luftvärmepumpar kräver ingen anmälan, men tänk på att ljudet från värmepumpen inte får bli en olägenhet för dina grannar.

Vid korsning av kommunalt vatten och avlopp
Om du ska korsa en kommunal vatten- eller avloppsledning gäller särskilda försiktighetsmått. För mer detaljer se information från MIVA.PDF

Avgift enligt taxa

Avgift för handläggning (prövning) av ärendet kommer att debiteras sökanden utifrån den taxa kommunfullmäktige fastställt.

Här kan du ta del av aktuella avgifterPDF

Sidan uppdaterades

2018-11-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Telefontid
mån 15:00 - 16:30
tis - fre 10:00 - 11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
0660 - 887 28
Skicka e-post

Marie Grundström
Miljöinspektör
0660 - 887 22
Skicka e-post

Lena Hörnlund
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post