Bidrag och stöd

Du kan få bidrag för att installera solceller eller göra ROT-avdrag

Solceller

Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller.
Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

  • Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden.
  • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
  • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.


Ersättning vid överproduktion av solel

  • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
  • Om du installerar solceller på din privatbostad, behöver du inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms.                                                                                                Läs mer om momsregistreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen.
  • Läs mer på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.

Solvärme
För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget.

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på SPs hemsida:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ROT-avdrag
Allt du behöver veta om ROT-avdraget, kan du läsa på Skatteverkets hemsida:
för dig som privatpersonlänk till annan webbplats.

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skatte-reduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra ROT-avdrag.

Miljöbilar
Du som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Läs mer på Energimyndighetens webbplats eller på Transportstyrelsens hemsida.

Stöd till lokaler
Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer här
Bidrag och andra stöd till lokalerlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2020-03-09

Sidansvarig:

Karin Skopac
Energi- och klimatrådgivare
0660-884 25länk till annan webbplats
Skicka e-post