Du är här:

Sällskapsdjur

Du som ägare av ett sällskapsdjur är ansvarig för att de inte blir en olägenhet för människor eller miljön oavsett vilket djurslag det handlar om.

Ansökan om tillstånd för djurhållning
(enligt 1§ Örnsköldsviks Kommuns hälsoskyddsföreskrifter)

Tillstånd krävs för att hålla vissa djurslag inom detaljplanerat område.

De djurslag som det här gäller är:

  • Nötkreatur, häst, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfän som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Ansökan om tillstånd för djurhållning
(enligt 16§ djurskyddslagen)

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver djurhållning ska ansöka om tillstånd för verksamheten. Det omfattar till exempel ridskolor, hund- och kattpensionat, inackorderingsstall, kennlar och zoobutiker. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Hundar

För att inte orsaka olägenhet så är det viktigt att hundbajs plockas upp (och slängs i lämplig soptunna) och att hundar hålls koplade in om vissa områden. Läs mer i Örnsköldsviks kommuns ordningsföreskrifter.

Även en skällande hund kan anses som en olägenhet,t.ex. om det är långa perioder av skällande och/eller om skällandet sker nattetid. Samhällsbyggnadsförvaltningen får varje år in klagomål om hundar som stör närboende genom sitt skällande. Ofta handlar det om hundar i hundgård där det är nära till grannarna.

Klagomål på skällande hundar ska i första hand framföras till hundägaren eller fastighetsägaren för fastigheten där hundarna vistas. Om du inte får något gensvar där kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Katter

Kattägare har ansvar för sin katts välbefinnande och även för de eventuella problem som katten kan orsaka. Kattägaren är dock inte skyldig att hålla katten borta från annans egendom.

Om du reser bort måste du se till att någon ser till din katt, då kattens välmående är ditt ansvar.

Ofta kan kastrering av katt vara en bra ide utifrån flera punkter. Katten blir ofta lugnare, ger sig inte ut på lika långa vandringar och honkatter får inga oönskade kullar. Om din katt får kattungar är även kattungarnas välmående ditt ansvar.

Vill du inte ha besök av andras katter finns det olika saker du kan göra för att förhindra det. Tips om vad du kan göra hittar du i informationsbladet om lösspringande tamkatter.

OBSERVERA! att du aldrig får lägga ut gift eller på annat sätt skada katter eller andra sällskapsdjur!

Sidan uppdaterades

2018-05-31

Sidansvarig: