Dött vilt

Dött vilt kan i normala fall lämnas kvar ute i skogen. Undantaget är om djuret är infekterat med en sjukdom som kan smitta människor eller andra djur, då ska djuret skickas till godkänd anläggning för destruktion. I sådana fall gäller samma regler som för lantbrukets djur.

Om djuret ligger olämpligt till så är det markägarens som har ansvaret för att se till att djuret bortforslas.

Observera att om du hittar ett dött vilt som du misstänker bära på sådan sjukdom bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) innan djuret skickas för destruktion. De kan vilja att ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Statens vilt

Enligt Jaktförordningen framgår det att visst vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödats när sådant djur är fredat tillfaller staten.
Det gäller bland annat för björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, falkar och kärrhökar. Läs mer om vilka arter som ingår i statens vilt på Naturhistoriska riksmuseumet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ett statens vilt påträffas dött eller skadas ska polisen kontaktas via 114 14.

Fladdermöss

Om du hittar en död fladdermus bör den skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt. Tänk på att aldrig ta i en fladdermus utan skyddshandskar!

Ringmärkta fåglar

Om du hittar en död fågel som är ringmärkt kontaktar du Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Sidan uppdaterades

2019-06-28

Sidansvarig: