Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Åtgärdsprogram för renare luft i centrum

Ett åtgärdsprogram är framtaget för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Programmet fastställdes i kommunfullmäktige 31 oktober 2011.

ÅtgärdsprogrammetPDF är uppdelat i två delar:

Den första delen ger en kort bakgrund till programmet, målbeskrivning, översiktlig beskrivning av åtgärder, tidsplan för åtgärderna, kostnader och finansiering samt en beskrivning av programmets konsekvenser

Den andra delen är en fördjupning för den mer intresserade läsaren och beskriver varje åtgärd med en högre detaljeringsgrad.

Bilaga 1 Luftföroreningar i Örnsköldsvik, modellberäkningar med SIMAIR, Trafikverkets rapport

Bilaga 2 Bakgrund: miljökvalitetsnormer och partiklar, problembeskrivning mm

Bilaga 3 "Bruttolista" på förslag till åtgärder

Bilaga 4 Bortvalda förslag till åtgärder

Bilaga 5: Förslag till fastställande, bilaga samrådsdetaljer

Bilaga 6: Protokoll kommunfullmäktige fastställelse 31 oktober 2011

Sidan uppdaterades

2019-09-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Örnsköldsviks kommun
Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Susanna Vainio
Miljöinspektör

-----------------------------

Trafikverket, Härnösand
Karin Mårtensson Kårvik
0611 - 440 98
Skicka e-post