Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Luften utomhus

Kvaliteten på luften i vår närmiljö påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande på både lång och kort sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och framkalla allergiska reaktioner.

Under de senaste decennierna har utveckling skett mot en bättre luftkvalitet i Sverige. I Örnsköldsviks kommun stod industrierna och fastighetsuppvärmning tidigare för en stor del av luftföroreningarna, men allt eftersom utsläppen från de större industrierna kraftigt har minskat – och i takt med att fjärrvärmen har byggts ut i centrum – har dessa utsläpp minskat. Katalysatorer i fordon har också medfört att halterna av föroreningar från fordonstrafik har minskat.

Trots det är mängden föroreningar i centrala Örnsköldsvik relativt stora. Det framgår av de luftmätningar som gjorts årligen sedan mitten av 90-talet. E4:s sträckning genom centrala Örnsköldsvik medför att cirka 22 000 fordon trafikerar Centralesplanaden varje dygn. E4an delar staden och försämrar trafiksäkerheten, samtidigt som trafiken försämrar luftmiljön. Särskilt den tunga trafiken är mycket besvärande, för både attraktiviteten och trivseln i helaområdet kring Centralesplanaden.

Sidan uppdaterades

2019-10-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Susanna Vainio
Miljöinspektör