Du är här:

Dokumentation och omfattning

En förutsättning för att arbeta systematiskt med sitt brandskydd är att ha det dokumenterat.

För varje byggnad eller anläggning ska det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Dokumentationen ska omfatta både tekniska och organisatoriska förebyggande åtgärder. Inom verksamheten ska det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Det är också viktigt att ägare till byggnaden eller den som driver verksamheten reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och reglerar det i någon form av avtal.

Att komma igång med brandskyddsarbetet

Det är viktigt att lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter just den egna verksamheten

Att arbeta enligt följande fem steg kan vara ett bra arbetssätt:
1. Utse en brandskyddsansvarig
2. Tilldela resurser och befogenheter
3. Skapa en handlingsplan
4. Dokumentera
5. Kontrollera/följa upp

Dokumentation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete. Utifrån rådet har räddningstjänsten i Örnsköldsviks kommun tagit fram ett exempel på dokumentation. Det består av ett antal dokument som du kan ladda ner och ha som utgångspunkt i ert eget arbete.

Innehållsförteckning Word  
PolicyWord
Byggnad och verksamhetWord   
Ansvar och organisation   Word
Risker och rutiner   Word
Utbildning   Word
Brandskyddsbeskrivning Word  
Underhåll och kontroll  Word
Handlingsplan vid brandWord
TillbudsrapporteringWord
UppföljningWord
UtrymningsplanWord
Tillfällig uthyrning av lokalWord

Sidan uppdaterades

2018-11-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Victor Kvamme
Brandingenjör
0660-787 41
Skicka e-post

Arne Persson
Brandingenjör
0660-787 53
Skicka e-post

Joel Mårtensson
Brandinspektör
0660-787 30
Skicka e-post