Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Ansvar

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder ska genomföras för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av en brand.

Ansvaret regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. För att förtydliga lagen och ge en vägledning om hur brandskyddsarbete ska genomföras har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut ett allmänt råd om det.

Nedan kan du ta del av en vägledning med exempel och råd om hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas:
Informationsblad om systematiskt brandskyddsarbetePDF

Sidan uppdaterades

2021-01-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Joel Zacco
Brandinspektör
0660-787 30
Skicka e-post
Victor Kvamme
Brandingenjör
0660-787 41
Skicka e-post