Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för både rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan dock kommunen låta fastighetsägaren själv, eller via någon annan, utföra rengöringen inom den egna fastigheten. En förutsättning är dock att rengöringen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt bra sätt.

Varje fastighetsägare måste ansöka hos kommunen om att få utföra rengöringen själv. Kommunen kan inte meddela föreskrifter som innebär att alla fastighetsägare får rengöra själva, utan beslut måste tas i varje enskilt fall.

När kommunen behandlar en sotningsansökan tar man ställning till om rengöringen kan utföras på ett ur brandskyddssynpunkt bra sätt. Det innebär att man tittar på hur den anläggning som ska rengöras är byggd, riskbilden och den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften. Kommunen får begära att den som ska utföra rengöringen styrker att den har den kunskap som krävs.

Det är straffbart att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter. Om det vid en brandskyddskontroll skulle visa sig att rengöringen (sotningen) inte har utförts på ett korrekt sätt kan medgivandet om att få sköta rengöringen själv återkallas.

Blankett för sotningsansökan hittar du till höger här på sidan. Kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Sidan uppdaterades

2020-08-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

E-tjänster och blanketter