Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Sotning, brandskyddskontroll

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort så att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand blir så små som möjligt. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär det att alla de ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och att dess egenskaper huvudsakligen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunerna det övergripande ansvaret för sotning och brandskyddskontroll. I Örnsköldsviks kommun har samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att sotning utförs.

Öviks sotningsdistrikt AB utför sotningen på uppdrag av kommunen

Läs mer på www.ovikssotning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen ger också möjlighet för enskild fastighetsägare att själv eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten.

Anläggningar som omfattas av krav på sotning och brandskyddskontroll

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder
  • Imkanaler

Imkanaler i bostadskök och liknande utrymmen omfattas inte av kravet på sotning och brandskyddskontroll.

Läs mer om krav på sotning och brandskyddskontroll i föreskrifter från Statens räddningsverk om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Du hittar föreskrifterna (i pdf-format) till höger här på sidan.

Avgifter för sotning

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat.

Taxa brandskyddskontrollPDF

Taxa för sotningPDF

Avgiften består dels av fasta kostnader för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som är beräknad som en genomsnittlig avgift för sotningsdistriktet och täcker kostnader för sotarens inställelse.

Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna ner. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Tidsintervall: sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll ska ske enligt särskilda intervall. Intervallen varierar beroende på bland annat om eldning sker med fasta eller flytande bränslen.

Läs mer om intervallerna på sidorna Tidsintervall: sotning och Tidsintervall: Brandskyddskontroll, som du hittar till vänster här på sidan.

Sidan uppdaterades

2021-01-05

Sidansvarig: