Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Med explosiv vara menas explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkasför att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Tillstånd

Räddningstjänsten i Örnsköldsvik har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiv vara i kommunen.

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om tillstånd, som du hittar till höger här på sidan under E-tjänster och blanketter.  Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga alla handlingar som är specifika för din hantering.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att skickas tillbaka, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Det kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av utökad handläggningstid.

Tillbudsrapportering

Den som har tillstånd som rör explosiva varor har en skyldighet att rapportera om tillbud och olyckor som sker på anläggningar där man hanterar explosiva varor.

Rapporterar gör man genom att använda sig av blanketten Anmälan om tillbud, som finns i högerspalten här på sidan (under E-tjänster och blanketter).

Gällande regelverk

På MSB:s (Mynigheten för samhällsskydd och beredskap) webbplats hittar du all information om lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd som berör explosiva varor.   länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiva varor. Tillsyn sker med regelbundet intervall beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen sker enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.

Sidan uppdaterades

2020-09-21

Sidansvarig: