Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Elda utomhus

Det finns en hel del att tänka på när det gäller eldning utomhus. Den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Eldning får bara ske om den inte orsakar olägenhet för omgivningen.

Riktlinjer kring eldning utomhus

Eldning ska alltid ske på ett säkert sätt så att det inte finns någon spridningsrisk. Eldningsplatsen ska vara väl avgränsad och släckredskap ska finnas tillhands. Den som eldar ska också ha möjlighet att snabbt kunna larma SOS 112 om problem skulle uppstå.

Eldning utomhus ska undvikas under månaderna maj, juni, juli och augusti. Den som ändå tänker elda, uppmanas att göra det efter kl. 19.00. Anledning är att risken för spridning till omgivningen minskar på grund av att luftfuktigheten ökar och vinden ofta avtar under kvällen. Tänk också på att eldning endast får ske om det inte orsakar olägenhet för omgivningen.

Observera att det inte är tillåtet att elda avfall i Örnsköldsviks kommun. Mer information finns i Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun som du hittar till höger här på sidan.

Eldning inom och utom tätbebyggt område

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 10 maj – 10 oktober. Under övrig tid av året får eldning av sådant trädgårdsavfall göras endast om det kan ske utan att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter.PDF Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Eldningsförbud

Under sommaren kan det ibland vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Brandrisken kan vara stor på grund av att det är torrt i skog och mark, se aktuell brandriskprognos via länk längst upp på sidan. Räddningstjänsten och länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om behov finns.

Under midsommarhelgen råder eldningsförbud på Ulvön, Trysunda och Grisslan.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: