Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Brandfarliga varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att få hantera större mängder brandfarlig vara. Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera.

Tillstånd

Räddningstjänsten i Örnsköldsviks kommun har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av brandfarlig vara i kommunen.

Du ansöker om tillstånd genom att använda de blanketter som du hittar till höger här på sidan under E-tjänster och blanketter. Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering. Men information finns på tillståndsansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Det kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av utökad handläggningstid.

Information om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finner du i MSBFS 2013:3

Oavsett om tillstånd krävs eller inte, ska hanteringen ske enligt gällande regelverk.

Har du frågor kring när tillstånd behövs är du förstås också välkommen att kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Tillbudsrapportering

Den som har tillstånd att hantera brandfarlig fara har en skyldighet att underrätta Räddningstjänsten om tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga varor.
Du anmäler tillbudet genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om tillbud eller olycka. Blanketten finns till höger här på sidan under E-tjänster och blanketter.

Gällande regelverk

På myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se hittar du all information om lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd som berör brandfarliga varor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor. Tillsyn sker med regelbundet intervall beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Brandfarliga varor i hemmet

Det kan i vissa fall krävas tillstånd även för hantering och förvaring av brandfarliga vätskor och gaser i hemmet. Mer information om det får du genom länkarna till höger här på sidan. Du kan också kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: