Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tillgänglighet

Trappor, smala dörrar, höga trottoarkanter och felaktigt placerade föremål, är exempel på hinder för personer med funktionsnedsättning samt även för den som styr barnvagn.
För att alla ska ha tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser behöver de vara så tillgängliga som möjligt. Vi är många som behöver hjälpas åt för att öka tillgängligheten.

För dig som ska bygga nytt, renovera eller bedriva verksamhet i offentliga lokaler

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över olika slags offentliga lokaler och bassängbad. Gemensamt för de här lokalerna är att de utnyttjas av många människor.

Beroende på vilket slag av lokal det är så finns det olika krav. Grundprincipen är att lokalen ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för den avsedda verksamheten. Det kan gälla materialval och planering, men även direkta krav på utformning och utrustning.

Starta en verksamhet

Om du ska starta en verksamhet ta då alltid i förväg kontakt med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen och kontrollera vilka krav som gäller.

Tänk även på att det ofta är svårt för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till lokaler och allmänna platser.

Anmälan

Anmälan krävs för:

  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Solarier

Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Sidan uppdaterades

2020-08-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Erika Nordin
Utvecklingsstrateg/
tillgänglighet
0660-882 45
Skicka e-post

Carina Tegenfeldt

Säkerhetsingenjör
0660-884 17
Skicka e-post