Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Olaglig bosättning

Det är, enligt svensk lag, inte tillåtet att utan lov bosätta sig på annans mark. Om olagliga bosättningar uppstår på mark som Örnsköldsviks kommun äger, kommer kommunen att informera bosättarna om de regler som gäller samt ge dem möjlighet att självmant upplösa bosättningen. Om det inte sker, kommer kommunen att avhysa de boende med hjälp av polis och/eller kronofogdemyndighet.

Bosättarna informeras om alternativa campingplatser samt eventuella möjligheter att söka hjälp.

Det är endast tomtägaren som har möjlighet att agera mot olaglig bosättning.

Tillfällig camping

Att under något dygn tälta i naturen med ett par, tre tält ingår i allemansrätten. Tältet ska slås upp på tålig mark och inte i betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte heller ligga nära boningshus. För att tälta i stora grupper med många tält behövs markägarens tillstånd.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

För mer information om tältning i naturen och allemansrätten i övrigt, se naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Information om allemansrätten finns även på ett flertal olika språklänk till annan webbplats

 

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig: