Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vattenföreningar/Samfälligheter

I en del byar utanför Örnsköldsvik finns så kallade vattenföreningar eller vattensamfälligheter. I vattenföreningar/samfälligheter delar flera hushåll på en och samma dricksvattenbrunn/vattentäkt. Större vattentäkter omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. För att uppfylla dricksvattenföreskrifterna ska det bland annat finnas ett fastställt provtagningsprogram för att kontrollera vattenkvalitén.

I Örnsköldsvik är väldigt få vattenföreningar registrerade som dricksvattenproducenter, många färre än miljö- och hälsoenheten antar att det finns. I dagarna skickar miljö- och hälsoenheten därför ut information till samtliga vattenföreningar med en uppmaning att registrera verksamheten om den försörjer mer än 50 personer eller producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.

Även livsmedelsverksamheter med enskilt vatten och verksamheter som erbjuder sina kunder dricksvatten från en enskild brunn, till exempel campingar, behandlingshem eller bed&breakfast, ska vara registrerade. Läs mer på:

http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/enskiltvatteniverksamhetellerorganisationöppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Therése Häggquist

2018-01-11

 Kontakta oss

Lena Hörnlund
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post