Tyck till om framtidens Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun arbetar just nu med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt och fungerar som underlag för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Mycket har hänt sedan den nuvarande översiktsplanen trädde i kraft 2012 och kommunfullmäktige har beslutat att en ny plan ska tas fram. Den nya översiktsplanen utgår från den vision som har antagits ”Vi bygger bäst tillsammans” och planeras att antas i kommunfullmäktige 2023/2024, fram till dess gäller den befintliga översiktsplanen.

Dina synpunkter är ett viktigt underlag för den nya översiktsplanen. Under sommaren och hösten 2020 anordnar kommunen ett antal dialogträffar på flera platser runt om i kommunen för att prata med dig som bor, verkar och lever där. Förutom dialogträffarna finns möjlighet att tycka till via webbformulär på webben.

Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen, lämna dina synpunkter och se datum för dialogträffar.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-07-03