Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tyck till om detaljplan för Örnsköldsvik 8:24, del av – Stora torget

Illustrationsplan som visar framtida markanvändning.

Illustrationsplan som visar framtida markanvändning.

Just nu har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen för Örnsköldsvik 8:24. Planområdet omfattar Stora torget och en del av Örnparken i Örnsköldsvik. Detaljplanen anger förutsättningar för framtida markanvändning, säkerställa stadsbilden, kulturvärden samt säkerställa Stora torget som allmän platsmark. Detaljplanen innebär även att ny byggnad på Stora torget och ner mot Örnparken kan uppföras.

Synpunkter på planförslaget ska ha kommit in senast 27 januari 2017, via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se. Eller skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 891 88 Örnsköldsvik.

Här kan du ta del av planbeskrivningen.PDF

I planbeskrivningen kan du bland annat läsa om detaljplanens syfte, historiska förändringar på platsen och förslag på byggrättens utförande med mera.

Utställning av materialet finns även på Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, Stadshuset Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, under kontorets öppettider.

Här kan du ta del av plankartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Se länk Örnsköldsvik 8:24, del av - Stora torget under Pågående detaljplaner.)

Kontakt för upplysningar om detaljplanen: Vanessa Nilsson Hedman, 0660-884 89, skicka e-post.

För den tillkommande byggrätten har en enklare volymstudie tagits fram, som visar byggrättens proportion i stadsbilden.

För den tillkommande byggrätten har en enklare volymstudie tagits fram, som visar byggrättens proportion i stadsbilden.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-12-22