Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillgången på dricksvatten i Örnsköldsvik

Med anledning av den nationella rapporteringen om lågt grundvatten kommer här information om hur vattentillgången ser ut i Örnsköldsvik.

För dig som har kommunalt vatten
Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Örnsköldsvik är i dagsläget inte påverkad av de låga grundvattennivåerna. Det finns alltså inte några indikationer på låga nivåer i de kommunala vattentäkterna. Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet över tid.

Läs mer om det kommunala dricksvattnet på Mivas hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som har en privat brunn
Kommunen uppmanar dig som har en privat brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du har privat brunn och har frågor kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoenhet via kommunens växel 0660 – 88 000.

Länktips för mer information:

På Sveriges Geologiska undersökning, SGUs hemsida hittar du mer information om grundvattnet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantbrukarnas riksförbunds checklista med punkter för att undvika en akut situation när det råder risk för torka.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På dinsäkerhet.se kan du läsa mer om hur du ska agera om det skulle bli brist på vatten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-06-14