Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Tack till er som tyckt till om framtidens Örnsköldsvik

Stort tack till alla er som deltog under höstens dialogträffar om Örnsköldsviks nya kommunövergripande översiktsplan. Träffarna har resulterat i värdefulla möten och syn­punkter som kommer att bli ett viktigt underlag i arbetet med den nya översiktsplanen. Till exempel har många synpunkter, kopplat till kommunens vackra natur, inkommit under dialogträffarna som till exempel utvecklandet av kommunen som turistdestination samt utvecklandet av kommunens friluftsliv och idrottsmöjligheter.

Översiktsplanen är en vik­tig strategisk styrande plan som visar hur kommunen vill att bebyggelseutvecklingen samt mark-och vattenresurser ska utvecklas på lång sikt. Planen utgår från kommunens vision som har antagits ”Vi bygger bäst tillsammans”. Synpunkterna som inkommit under höstens träffar finns sammanfattade på kommunens webbplats.

Än finns det möjlighet att lämna synpunkter. Nytt är att du nu kan lämna synpunkter direkt via en digital karta samt se vad andra tyckt till om.

Vad kan jag lämna synpunkter på?

Vi vill bland annat veta vad du uppskattar mest där du bor, vad som är viktigt för platsens utveckling och hur du tror att lokal inflyttning och företagan­de kan främjas. Era synpunkter är viktiga!

Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen, ta del av sammanfattningar från dialogträffarna och lämna dina synpunkter.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2021-01-15