Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samråd dagvattenpolicy och dagvattenstrategi

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) arbetat fram ett förslag till en dagvattenpolicy och dagvattenstrategi för hur dagvatten ska hanteras i kommunen. Dokumenten ska användas som underlag för hur dagvatten ska hanteras i detaljplaner, planprogram och översiktplaner, vid bygglov, övriga byggnationer, vägar, parkeringsplatser, ombyggnad av dagvattennätet, samt översyn av nuvarande dagvattenhantering i kommunen.

Nu är dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin ute på samråd och du har möjlighet att skicka in dina synpunkter på materialet till och med 4 september.

Här kan du läsa dagvattenpolicyn.PDF

Här kan du läsa dagvattenstrategin.PDF

Du kan även ta del av dokumenten på Stadshuset Kronan, entréplan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, öppettider: vardagar 07:45 - 11:30, 12:30 - 15:45. Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5, Örnsköldsvik, se Arkenbibliotekets öppettider här.

Synpunkter på dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin ska skickas in skriftligt senast den 4 september 2017 till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller via post till Örnsköldsviks kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 891 88 Örnsköldsvik.

Efter samrådstiden ska dagvattenstrategin beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB:s bolagsstyrelse samt i kommunstyrelsen. Dagvattenpolicy kommer att beslutas av kommunfullmäktige våren 2018.

Vid frågor om dagvattenpolicyn- och strategin kontakta:

Katrina Mähler, 0660-887 23, katrina.mahler@omskoldsvik.se
Ann-Charlotte Edholm, 0660-884 00, ann-charlotte.edholm@omskoldsvik.se
Lars Byström, 0660-33 04 19, lars.bystrom@miva.se
Roger Larsson, 0660-886 22, roger.larsson@omskoldsvik.se

Mer information om dagvatten.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-07-05