Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så många fiskar registerade fiskräknaren i Sågfallet sommaren 2016

bild på en fisk som simmar genom fiskräknaren

Varje år räknar kommunen hur många laxar och öringar som passerat genom fiskräknaren i Sågfallet, allmänheten har även kunnat följa uppgången av fisken. På grund av att fiskräkaren varit ur funktion i juni och juli 2016 har man inte kunnat följa uppgången av fisk som man normalt brukar kunna göra. Först den 10 augusti kunde den första laxen filmas och här kommer en sammanfattning av resultatet från fiskräkaren:

Det var god uppgången av lax i augusti och september då 37 laxar passerade, tolv av de laxarna var 90 cm eller längre, den längsta var 121 cm. En jämförelse med uppgången av lax 2015 ger en uppskattad uppgång av 65 laxar 2016, vilket är en ökning med tio laxar jämfört med 2015.

Uppvandringen av öring var däremot betydligt sämre 2016 jämfört med 2015. I år passerade endast 16 öringar fiskräknaren i augusti och september, sex av de öringarna var 80 cm eller längre. Den uppskattade uppgången för hela 2016 är 28 öringar, vilket är 65 öringar färre jämfört med rekordåret 2015.

Det är osäkert hur reproduktionen av lax och öring lyckats på grund av det svampangrepp som drabbat fiskarna i Moälven. Det finns dock hopp, då kommunen har obducerat två svampangripna laxhonor och upptäckt att båda hade lekt.

Här kan du ta del av filmer från fiskräknaren.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-11-03