Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Provtagning visar förhöjda halter av bakterier i badvattnet vid Mesjöns badplats

Miljö- och hälsoenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun har tagit prover på badvattnet vid Mesjöns badplats vid Hädanberg 10 juli 2019. Provsvaret visade att badvattnet är otjänligt på grund av förhöjda halter av bakterien E. coli. Bakterien finns normalt i avföringen hos människor men även hos andra varmblodiga djur, dock inte naturligt förekommande i våra badvatten. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelavföring, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det kan finnas bakterier, virus eller parasiter i vattnet som badande kan bli sjuka av om man sväljer vattnet.

Miljö- och hälsoenheten kommer att följa upp med ytterligare provtagning.

Om provtagning och bedömning av vattenkvalité
Ett enstaka provtagningsresultat säger ingenting om badvattnets kvalitet sett i ett längre perspektiv, utan bara hur vattnets kvalitet var just vid provtagningstillfället. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret och att varje enskild provtagning endast utgör ett stickprov. På längre sikt kan dock andelen dåliga provresultat vid en viss badplats användas som ett mått på risken för att vattenkvaliteten där är dålig.

Analysresultaten av provtagningar vid badplatser redovisas löpande på Havs- och vattenmyndighetens nationella webbplats "badplatsen"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2019-07-12

 Kontakta oss

Caroline Edlund
Miljöinspektör
0660 - 889 11
(må kl 15-16:30, ti-fr kl 10-11:30)
Skicka e-post

Jonas Ejner
Miljöinspektör
0660-886 11
Skicka e-post