Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen berör många och innebär utökade områden med rökförbud, så kallade rökfria miljöer, samt krav på försäljningstillstånd.

Utökat rökförbud

Flera nya platser utomhus omfattas av rökförbudet i den nya lagen, bland annat uteserveringar, lekplatser, busshållplatser, entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till. Sedan tidigare tillhör exempelvis skolgårdar och lokaler för barnomsorg de rökfria miljöerna. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Förutom tobak gäller förbudet även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipor.

Den som äger eller disponerar lokalen ansvarar för att rökförbudet efterföljs och ska genom skyltning informera om rökförbudet.

Tillstånd krävs för att sälja tobak

Från och med 1 juli måste den som ska säljer tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Den som anmält tobaksförsäljning innan 1 juli 2019 får fortsätta sälja tobak men måste senast 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Mer om försäljning av tobak.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2019-06-26