Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya taxor för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Från och med 1 januari 2017 gäller nya taxor inom miljöbalkens område. Några av de avgifter som påverkas är bland annat de årliga tillsynsavgifterna företag betalar samt avgifter vid installation av enskilda avlopp och värmepumpar.

Alla aktuella taxor inom bygg- och miljöområdet hittar du här.

För frågor och mer information, kontakta Daniel Nordström, enhetschef miljö- och hälsoenheten, daniel.nordstrom@ornskoldsvik.se, 0660-886 11.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-01-23