Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya regler för attefallshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft 1 mars 2020. Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2.

Glöm inte att du måste göra en anmälan till kommunens byggenhet och få beslut om startbesked innan du kan börjar bygga. Mer info om anmälningspliktiga åtgärder.

Läs mer om lagändringen på Boverket webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-02-11