Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Örnsköldsviks kommun

Under kommunfullmäktige som genomfördes i september 2017 antogs nya lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Örnsköldsviks kommun. Föreskrifterna har uppdaterats och anpassas till dagens behov av att skydda miljön samt människors hälsa mot olägenheter, som exempelvis tomgångskörning, gödselspridning och skydd av ytvattentäkter med mera. Som förlaga till de nya föreskrifterna har kommunen använt sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) material om ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”.

Följande ändringar har gjorts:

  • Ytvattenskyddet för Bergsjön, Hörnsjön och Vitsjön har tagits bort, eftersom de inte längre används som ytvattentäkter. Badförbud kvarstår i Hörnsjön. Ytvattenskyddet för Bysjön (Ulvön), Billsjösjön och Lövsjösjön kvarstår.
  • Bestämmelse om vattenvård har tagits bort.
  • Bestämmelser om campingförbud har tagits bort.
  • Förbud mot tomgångskörning gäller nu för hela kommunen.
  • En bestämmelse om spridning av gödsel inom eller intill område med detaljplan har införts.
  • Bestämmelser om eldning har införts.
  • Bestämmelse om begränsning av gatumusik har införts.

Här kan du ta del av de lokala föreskrifterna enligt miljöbalken i sin helhet.PDF

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-11-28