Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Miljöpristagarna 2019 utsedda

Pristagare MiljÖrnen 2020

2019 års pristagare av MiljÖrnen. Torbjörn Vårsaga representerade lillebror Kristian Hägglund i kategorin enskilda/föreningar. Kategorin företag gick gemensamt till Svenska kyrkan och Stora Coop. Stora COOP representerades av varuhuschefen Kristian Isaksson och Svenska kyrkan av diakonerna Anna-Lena Wahlberg och Ingemar Johansson. Här efter utmärkelsen i kommunfullmäktige tillsammans med representanter för klass 3 Örnsköldsskolan. Fotograf: Håkan Nordström

"Miljörnen" är Örnsköldsviks kommuns och 7an Mediapartners gemensamma utmärkelse för att uppmärksamma goda föredömen inom miljöområdet. Priset delas ut i två kategorier: enskild person/förening samt företag. I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari delades "MiljÖrnen 2019" ut till följande pristagare:

Kristian Hägglund
Som skicklig illustratör och nära samarbetspartner till manusförfattaren har Kristian, med barnböckerna Katthemsäventyret, Djurdeckarna och Gräsandsäventyret, tydligt påvisat sitt miljöengagemang och sin goda vilja att påverka barn och ungdomar att på ett tidigt stadium ta ett eget ansvar för miljön. Ett stort plus är även lärarhandledningen, med frågor att diskutera efter läsningen, för att öka de unga skolelevernas förståelse för böckernas budskap.

Svenska Kyrkan & Stora Coop
Parterna har via sitt samarbete, med matkassar till ekonomiskt utsatta, skapat en normbrytande, innovativ och behjärtansvärd verksamhet. Mat som annars hade kastats bort hamnar, tack vare kyrkans och varuhusets initiativ, istället och på ett tidigare stadium till behövande medmänniskor. De medmänskliga och beundransvärda insatserna varje vecka innebär även en tydlig miljövinst väl värd att prisa.

Förutom äran och ett konstverk skapat av elever från Örnsköldskolan får pristagarna i respektive kategori 3 000 kronor att skänka till valfri organisation med miljöanknytning.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-02-25