Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lungviksparken får en ny look

Vecka 39 tas det första spadtaget på ombyggnationen av Lungviksparken etapp 1, byggnationen kommer att pågå fram till vecka 45 om inte vädret ställer till med något. Plantering av träd och buskar kommer att ske under vecka 41 och 42.

Fokus för ombyggnationen ligger på den södra delen av parken där det blir nya gångvägar med belysning, fler buskar och träd, en kulle (som informell läktare till skateparken och pulkbacke på vintern), en dagvattensänka som ska ta hand om parkens överskottsvatten vid snösmältning eller häftiga regn, samt sittplatser på lite olika ställen i parken.

Det kommer även att ske en del andra uppdateringar i området framöver, exempelvis i etapp 2 av ombyggnationerna kommer det handla om cykelvägar och förbättra parkeringsmöjligheter. Det finns även en yta reserverad i parken där det ska ske en satsning på parkour.

Den nya utformningen av parken har tagits fram av Cecilia Ek, landskapsarkitekt och Charlotte Berglund, landskapsingenjör på trafik- och parkavdelningen.

Illustration över hur Lungviksparken kommer att se ut efter ombyggnationerna.

Här ser du hur Lungviksparken kommer att se ut efter genomfört arbete.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-09-21