Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Lämna dina synpunkter om översiktsplanen via kommunens nya digitala karta

I kommunen pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Som ett led i det arbetet, för att ta reda på hur du som invånare använder platser och tycker om olika områden i kommunen, har en digital kartlösning tagits fram där du kan lämna synpunkter om ett område med en geografisk position.

I den digitala kartan kan du, förutom att lämna egna synpunkter, även gilla och se andras förslag.

-Vi ser goda möjligheter med denna lösning. Den digitala kartan är ett bra komplement till fysiska möten och vi hoppas att den ska underlätta deltagande för fler samhällsgrupper att vara med och påverka utvecklingen av Örnsköldsvik. Det blir även enklare att sammanställa och analysera inkomna synpunkter eftersom de redan vid inlämningstillfället får en geografisk koppling, säger Joakim Byström, samhällsplanerare Örnsköldsviks kommun.

Synpunkter som kommer in via digitala kartan kommer att utgöra ett underlag för arbetet med nya översiktsplanen. Du kan lämna dina synpunkter digitalt till och med 30 april 2021.

Lämna dina synpunkter om översiktsplanen via digitala kartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du synpunkter på den digitala kartan, kontakta:
Joakim Byström, samhällsplanerare
E-post
Emma Teglund, samhällsplanerare
Skicka e-post
Mattias Morin, samhällsplanerare
E-post

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-12-11