Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kampanj för att minska tomgångskörning

Kommunen genomför just nu en kampanj för att minska tomgångskörning. Onödig tomgångskörning kostar pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är skadliga för miljön och din hälsa.

Nu när det börjar bli kyligt ute är det lätt att man gärna vill köra bilen på tomgång för att få upp värmen. Utsläppen av de skadliga avgaserna är däremot som störts när det är kallt. Även om bilen har en katalysator så börjar den fungera först efter att motorn blivit varm, vilket är efter ungefär 2- 3 kilometers körning vintertid. Det bästa för både din bil och miljön är att använda motorvärmare. Då blir motorn varm, vilket i sin tur minskar de skadliga utsläppen.

Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalité i vår kommun. Tänk på att barn, personer med hjärt- och kärlsjukdomar och astmatiker är grupper som är extra känsliga för luftföroreningar. Undvik därför särskilt tomgångskörning vid exempelvis skolor och daghem där avgaserna kan sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna.

Miljön mår inte heller bra av tomgångskörning eftersom att avgaserna kan leda till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Stäng av motorn – det tjänar både du, din hälsa och miljön på!

Här kan du läsa mer om tomgångskörning.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-11-29