Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hjälp till att hindra spridningen av blomsterlupiner

Blomsterlupinen är en invasiv främmande växt som konkurrerar ut andra arter i näringsfattiga miljöer.

Blomsterlupinen är en invasiv främmande art som både konkurrerar ut vanliga ängsblommor och hotade arter i näringsfattiga miljöer, så som magra ängsmarker och vägkanter. Under vecka 24 genomför därför kommunen en kampanj för att uppmana allmänheten att bekämpa lupiner i vår natur.

– Blomsterlupiner sprider sig lätt med frön. Det är därför extra viktigt att bekämpa dem nu innan de bildar frön eftersom de är mycket tåliga och kan överleva i jorden upp till 50 år, säger Johanna Matinell, biolog vid Örnsköldsviks kommun.

Om du upptäcker blomsterlupiner på din mark, ta bort dem så de inte sprids vidare – ju tidigare desto bättre. Var försiktig, för i samband med att man tar bort dem är risken för spridning extra stor. Rester av lupinerna ska inte läggas i komposten eftersom de kan spridas med kompostjorden. Istället rekommenderas du att lämna dem vid någon av MIVAS återvinningscentraler i kommunen. Lupinerna ska då lämnas som brännbart avfall i genomskinliga plastsäckar. Läs mer om hur du går tillväga på www.miva.se/sorteringsguide.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på att det inte är tillåtet att bekämpa växter på annans mark utan tillstånd från markägaren. Eftersom det fortfarande är torrt i skog och mark och eldningsförbud råder får du inte bränna lupinerna. Tänk även på att inte utsätta dig själv eller andra för trafikfara längs vägkanten.

Tävla och vinn ett Örnkort

Genom att dokumentera din insats och skicka den till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se har du möjlighet att vinna ett Örnkort. Senast den 19 juni behöver vi ha in ditt bidrag.

Här kan du läsa mer om invasiva främmande växtarter och hur du kan göra för att bekämpa dem på din egen mark.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-06-08