Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hjälp kommunen att kartlägga de invasiva växterna

Blomsterlupin är en av de invasiva främmande växtarterna.

En invasiv främmande art, kan vara en växt eller ett djur som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område och som är eller kan bli skadliga för den biologiska mångfalden. De invasiva arterna har som regel mycket lätt för att sprida sig vidare och vissa av växtarterna är också farliga för människan. Därför vill kommunen försöka stoppa spridningen av dessa och behöver din hjälp för att kartlägga de invasiva växterna som finns på kommunens mark.

Några av de växter som anses vara invasiva är blomsterlupin, jätteloka, häckspirea, jättebalsamin, parksallat och vresros. Hjälp till att kartlägga de invasiva växtarterna som finns på kommunens mark genom att rapportera in dem via kommunens felanmälansystem. Du kan välja att rapportera in dem via appen Felanmälan Örnsköldsvik eller via webbformulär på hemsidan.

Ladda hem appen Felanmälan Örnsköldsvik (kostnadsfritt) via:
Appstore (iOS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Google Play (Android)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eller använd webbformuläret på hemsidan.

Här kan du läsa mer om de olika invasiva främmande växtarterna och hur du kan göra för att bekämpa dem på din egen mark.

Aktuelltartikel publicerad av: Christine Åström

2019-02-08