Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Halkvarning E4 genom centrala Örnsköldsvik

Sträckan E4:an Centralesplanaden mellan Paradisrondellen och Viktoriaesplanaden kommer att dammbindas med start vecka 16 om vädret tillåter. Arbetet kommer att utföras vid flera tillfällen under våren av Trafikverket via entreprenören Svevia. Vid dammbindningen kan halka på vägbanan uppstå, allmänheten uppmanas därför att sänka hastigheten och ta det försiktigt i trafiken vid dammbindningstillfällena. Skyltning sker vid södra och norra infarten av E4:an.

Bakgrund: Vid Centralesplanaden (E4:an) förekommer vissa dygn, under framförallt vårvintern, höga halter av partiklar. Det beror i huvudsak på att dubbdäck river upp vägbeläggningen som sedan mals till små partiklar av passerande fordon och virvlar upp vid torr väderlek. Ett åtgärdsprogram är framtaget i samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Trafikverket med syfte att minska pariklarna. En av åtgärderna innebär dammbindning med kalciumklorid (CaCl2). Det görs för att minska de hälsoskadliga partiklarna i luften och för att klara miljökvalitetsnormerna för dessa partiklar.

Här kan du läsa mer om luften utomhus.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-04-17